ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
BIOGRAPHY OF GURU NANAK


Warning: sprintf(): Too few arguments in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-includes/nav-menu-template.php on line 285

ਪੈਸੇ ਤਾਰੋ PAY HERE

ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕੇ MODES OF PAYMENT

1. VIA PAYTM ON PHONE +91- 9779551550

2. DEPOSIT IN OUR BANK ACCOUNT

Bank Details as under:
Bhabishan  Singh Goraya PUNJAB NATIONAL BANK
a/c No. 11832413000804
IFSC  code- PUNB0340000
PUNJAB NATIONAL BANK
Diamond Avenue, Majitha Road,Amritsar -143001
(Branch code -1183) 

ALTERNATIVE ACCOUNT
Bhabishan Singh Goraya
a/c No. 63081010006498
IFSC CODE-BKID0006308
BANK OF INDIA
Ranjit Avenue, Amritsar

3. ਕਾਰਡ ਰਾਂਹੀ BY CARD (DEBIT/CREDIT CARDS ETC.) ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੀ

RS. 350 (ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ GETTING BOOK BY POST)
RS. 100 (ਓਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ READ THE BOOK ONLINE)
RS. 300 (ਮੁੱਲ ਕਿਤਾਬ BOOK PRICE)

DOLLARS 30 (ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ GETTING BOOK BY POST OVERSEAS)

DOLLARS 5 (ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਓਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ OVERSEAS READ THE BOOK ONLINE)

Close Bitnami banner
Bitnami